Výlety po okolí

Díky svému umístění na skalnatém výběžku tvoří zámek nepřehlédnutelnou dominantu města. Jeho současná podoba je výsledkem četných stavebních úprav v průběhu 16. až 19. století. Až do roku 1945 zámek sloužil jako letní sídlo vratislavských biskupů a arcibiskupů. Kolem zámku se nachází anglický park, založený počátkem 19. století.

Na Ruském hřbitově jsou pohřbeni zajatí ukrajinští vojáci Rudé armády, kteří za 2. světové války nuceně pracovali v pracovním táboře v místech dnešní Opavské chaty. Většina z nich zemřela kvůli těžkým životním podmínkám a propuknutí tyfu. Hřbitov byl v roce 1999 zrekonstruován a nachází se na seznamu kulturních památek.

Samostatnou kapitolou historie Dolní Lipové je vznik zdejších lázní. Počátky lipovských lázní jsou neodmyslitelně spjaty se jménem jejich zakladatele, přírodního léčitele Johanna Schrotha. Johann se narodil 11. února 1798 v nedaleké obci Česká Ves. Po přestěhování do Dolní Lipové se stal majitelem hospodářství svého nevlastního otce.

Ve Vodní tvrzi v centru města Jeseník se nachází Vlastivědné muzeum Jesenicka s několika stálými expozicemi: Spirála času Země, Expozice čarodějnických procesů na Jesenicku v 17. století, Expozice fauny a flory Jesenicka a Expozice historie a archeologie Jesenicka.

Jižní svah se nachází v Jeseníku - lázních poblíž sanatoria Priessnitz. Jedná se o uměle modelovaný svah s řadou sochařských kompozic. Po celý rok patří k vyhledávaným místům v lázních. Je odtud krásný výhled na věnec jesenických hor, za teplého počasí zde rádi relaxují lidé na dekách nebo jen tak v trávě. Toto místo je výchozím bodem pro řadu...