Schrothovy léčebné lázně 

21.06.2021

HISTORIE LÁZNÍ V DOLNÍ LIPOVÉ

Samostatnou kapitolou historie Dolní Lipové je vznik zdejších lázní. Počátky lipovských lázní jsou neodmyslitelně spjaty se jménem jejich zakladatele, přírodního léčitele Johanna Schrotha. Johann se narodil 11. února 1798 v nedaleké obci Česká Ves. Po přestěhování do Dolní Lipové se stal majitelem hospodářství svého nevlastního otce.

GPS: 50°13'41.469"N, 17°8'46.774"E, N 50°13.69115', E 17°8.77957'
Dolní Lipová 382, 790 61 Lipová-lázně, okres Jeseník
Recepce otevřeno: 7.00-22.00 hod
Telefon: +420 777 457 111, 112 - recepce +420 777 457 117 - restaurace
Web: https://www.lazne-lipova.cz/

     Protože si vedl ve svém hospodářství velmi dobře a měl velké zkušenosti při práci s koňmi, získal si záhy v širokém okolí pověst dobrého léčitele domácích zvířat. Ve svých dvaceti letech začal své zkušenosti aplikovat i na lidech. Dovedl zručně napravovat zlomeniny končetin přikládáním dlah a později začal s léčbou zábaly a zapářkou. Blahodárné působení vlhkého tepla byl první krok Schrothovy léčby. Druhým se stalo používání celkových zábalů a třetím přísná dieta. Léčba vyžadovala od pacientů značnou vůli a sebezapření. Jen tak bylo možno absolvovat osmihodinové zábaly, suché a pitné dny. Nelze se tedy divit, že na počátku se v Lipové léčili jen pacienti, kteří byli podle vyjádření tehdejší medicíny nevyléčitelní. Počátek léčby nastal roku 1837. Přes počáteční potíže s úřady, kdy byl Schroth za tuto činnost dokonce odsouzen do vězení, 5. května 1840 obdržel dekret pro provozování lázeňské léčby. Život Johanna Schrotha plynul bez větších událostí. Zemřel 26. března 1856 na nevyléčitelnou srdeční vadu. Nástupcem a novým majitelem lázní se stal jeho syn Emanuel (narozen 9. dubna 1832). Ten zmírnil drastickou léčbu, což se projevilo ve zvýšením počtu pacientů. Jestliže se zde v roce 1838 léčilo pouze 17 nemocných, pak v roce 1889 to bylo již 777 osob. Po smrti Emanuela Schrotha 20. května 1890 se stal dědicem lázní jeho syn Rochus Schroth (narozen 7. června 1874), který již nebyl tak oblíbený, a dokonce došlo k roztržce mezi ním a ústavním lékařem, takže vedle lázní vznikly v Dolní Lipové soukromé léčebny. Rochus Schroth přeměnil rodinný majetek v akciovou společnost. Zemřel 26. srpna 1913. Koncem prvního desetiletí 20. století zde začal působit další odborný lékař - byl jím Dr. Med. Max Mader, který v lázních působil až do konce II. světové války. Vedle něj zde působil rovněž Dr. Karel Schroth jun., který stál v čele lázní až do své smrti 25. října 1946. V období II. světové války byl provoz lázní omezen, neboť zde existoval až do 1. června 1944 vojenský lazaret. Počátkem ledna 1945 se zde shromažďovaly tisíce uprchlíků z vybombardovaných německých měst. V tomto období lázně nejvíce utrpěly (zcizení zařízení, vyhořel společenský dům). Již 10. srpna se však podařilo zlepšit stav lázní do takové míry, že mohly být přijímáni první pacienti. V roce 1949 došlo k zestátnění lázní a zároveň ke zrušení národní správy. Roku 1957 byly organizačně přičleněny k lázním v Jeseníku. Schrothova léčebná metoda byla zachována i v prvních poválečných letech bez výraznějších změn. V 50. - 60. letech se stala hlavní indikací léčby otylost. Teprve v první polovině 60. let došlo k objektivizaci Schrothova léčebného postupu. Byla zavedena léčba diabetu a roku 1979 došlo ke zrušení obezity jako lázeňské indikace. Obezita se znovu dostala do seznamu indikací roku 1985 a ve spojení s rizikovými faktory arterosklerózy s věkovým omezení do 55 let zůstává dosud. V současnosti jsou lázně ve vlastnictví soukromé společnosti Schroth, spol. s. r.o. Léčí se zde především obezita, kožní choroby a poruchy látkové výměny. V současnosti mají lázně kapacitu asi 270 lůžek a ročně se zde vystřídá na 3 000 pacientů.