Jánský vrch – zámek Javorník autem 27.8 km

02.09.2021

Díky svému umístění na skalnatém výběžku tvoří zámek nepřehlédnutelnou dominantu města. Jeho současná podoba je výsledkem četných stavebních úprav v průběhu 16. až 19. století. Až do roku 1945 zámek sloužil jako letní sídlo vratislavských biskupů a arcibiskupů. Kolem zámku se nachází anglický park, založený počátkem 19. století.

EXPOZICE
Návštěvníkům Jánského Vrchu v Javorníku je objekt zpřístupněn dvěma okruhy. Expozice prvního okruhu, tzv. základního, vyniká zachovaným původním vybavením převážně z 19. století, které bylo nově doplněno pouze některými předměty užitého umění a obrazy. K nejcennějším uměleckým památkám zámku patří plastiky a obrazy ve vybavení horní zámecké kaple. Je to především raně barokní oltář s deskovými renesančními obrazy světců z poloviny 16. století., dvě pozdně gotické sochy sv. Heleny a sv. Barbory a konečně pozdně gotická dřevěná soška světice z 1. čtvrtiny 16. století.
Zajímavým obohacením prohlídky je také největší vystavená sbírka dýmek a kuřáckých potřeb v České republice, čítající cca 1200 exponátů z 18., 19. a 20. století. Sbírka dýmek začala vznikat od konce 60. let a během dvaceti let se rozrostla na cca 1200 exponátů. K prohlédnutí jsou zde dýmky převážně z 18., 19. a 20. století, evropské výroby, ale i četné kusy dovezené z Ameriky, Afriky a Orientu.
Spodní prohlídkový okruh představí zájemcům hospodářské zázemí zámku, které je většinou na památkových objektech skryto. Patří sem především zámecká kuchyně, byt správce, jídelna pro sloužící, koupelna aj. Na vnitřních nádvořích zámku, kterými se při prohlídce prochází, jsou nejlépe patrné zajímavé stavební proměny objektu v průběhu šesti set let jeho existence.


JAK SE TAM DOSTANEME?

Automobilem z Jeseníku:po silnici I/60 z Lipové- lázně, Vápennou a Žulovou do Javorníku

Otevřeno: sledujte aktuální otevírací dobu na webových stránkách hradu Telefon: +420 584 440 286

GPS: 50°23'22.958"N, 17°0'0.122"E N 50°23.38263', E 17°0.00203'

Web: www.zamek-janskyvrch.cz