Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

V návaznosti na GDPR - NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016

Podmínky o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů)

Cílem tohoto sdělení je informovat o zpracování osobních údajů, ke kterému dochází v souvislosti s návštěvou webových stránek www.chalupajohann.cz, jakož i o některých dalších případech zpracování osobních údajů, kdy při činnostech dochází ke zpracování osobních údajů dalších osob (například dalších hostů na chalupě apod.)

Zpracování osobních údajů z kontaktních formulářů

Odeslání dotazu prostřednictvím poptávkového formuláře
jsou sbírány i osobní údaje, které se nachází v zašifrovaném rozhraní a jedná se o následující údaje:

  • datum a čas odeslání poptávkového formuláře;
  • údaje z odeslaného poptávkového formuláře
  • případný dotaz návštěvníka;

Zpracování osobních údajů v souvislosti s ubytovací službou

V souvislosti s poskytováním našich ubytovacích služeb vyžadujeme poskytnutí následujících osobních údajů ubytovaných osob:

1) jméno a příjmení, u cizinců státní občanství

2) adresa místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí
3) číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu, případně číslo víza
4) telefonní číslo

Údaje 1) až 3) jsme povinni vyžadovat podle zákona 565/1990 Sb. o místních poplatcích v platném znění, konkrétně § 3, odst. 4) .. Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. ..., případně u cizinců podlezákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky ve znění pozdějších úprav
- tzn. z hlediska GDPR důvod splnění právní povinnosti vztahující se na ubytovatele
Údaj 4) - telefonní číslo je nezbytné pro komunikaci s klienty (komunikace ohledně příjezdu, odjezdu a další, související s ubytováním)
- tzn. z hlediska GDPR pro účely oprávněných zájmů poskytovatele služby

V této souvislosti uchovává jméno, příjmení a emailovou adresu svých zákazníků i za účelem ověření spokojenosti zákazníků či obchodní nabídky stejného charakteru, či služby, jež byla předmětem objednávky. Právním titulem tohoto zpracování e-mailových adres, jména, příjmení tak je ochrana oprávněných práv a zájmů spočívající v zajištění zpětné vazby o průběhu pobytu od zákazníků a tím možnosti zlepšovat svoji nabídku a služby v souladu s recitálem č. 47 GDPR.
Upozorňujeme, že výše uvedené druhy zpracování osobních údajů zahrnují profilování.


Uložení

- údaje jméno a příjmení, adresa a telefon jsou uloženy v databázi pro možnost komunikace s klienty a vystavování vyúčtování služeb
- údaj o občanském průkazu nebo cestovním dokladu jsou zaznamenány a uchovávány pouze v písemné podobě se zabezpečeným uložením

Doba archivace
- údaje jsou uchovávány po dobu 6 let následujících po roce provedení zápisů v souladu se splněním zákonné povinnosti dle zákona 565/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Použití souborů cookie a analýza webových stránek

Za účelem zlepšení fungování svých webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem optimalizace marketingových aktivit používá na svých webových stránkách cookie soubory. Cookie soubory jsou malé textové soubory, které jsou ukládány prostřednictvím prohlížeče lokálně v počítači, pomocí něhož je webová stránka zobrazena.
Cookie soubory neslouží a ani neumožňují osobní identifikaci uživatelů webové stránky.

Osobní údaje, k jejichž zpracování jste udělili svůj souhlas, mohou pro Správce zpracovávat i tito zpracovatelé:
- Provozovatel portálu e-chalupa.cz Karel Kašparec, IČ: 66957231 , jako poskytovatel marketingových služeb.
- Provozovatel portálu Megaubytko, s.r.o. , IČ: 07421010 , jako poskytovatel marketingových služeb.
- Obchodní společnost Seznam.cz a.s., se sídlem Radlická 3294/10 Praha 5, 150 00, IČ 26168685, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddíle B, vložce 6493, jako poskytovatel marketingových služeb
Obchodní společnost Google.com, se sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Dublin, Ireland, jako poskytovatel marketingových služeb
- Případně další společnosti, jejichž služby zatím Správce nevyužívá.

Veškeré výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány v souladu s podmínkami GDPR a nejsou zpřístupněny nebo poskytovány jakýmkoliv dalším osobám s výjimkou případné kontroly ze strany obce, pro kterou jsou vybírány místní poplatky.


Aktualizováno 1.5.2022