Louka Na Miroslavi

19.01.2022

Podmáčená louka s bohatým výskytem ohroženého mečíku střechovitého a dalších rostlin.

Cesta: pěšky 2,4km - 54 min

GPS: 50.1656492N, 17.0264428E
Otevřeno:  volně přístupné

 Uvádí se, že díky pravidelnému kosení se počet mečíků od roku 2003 do roku 2013 zvýšil z 285 jedinců na 6786. Kromě mečíku zde rostou i jiné vzácné druhy rostlin, zejména orchideje - prstnatec májový, prstnatec Fuchsův, vemeník dvoulistý a bradáček vejčitý.