Boží Hora – Žulová

17.01.2022

Jedná se o nejvyšší vrchol v Žulovské pahorkatině. Hora obsahuje novogotický kostel zasvěcen Panně Marii Bolestné.

JAK SE TAM DOSTANEME? 14.4 km do Žulové na náměstí a 1.4 km pěšky do kopce
GPS: N 50°18.61863', E 17°6.72628'
Otevřeno: O hlavních prázdninách je přístupný každou neděli

 Boží hora je nejvyšší vrchol v Žulovské pahorkatině. Mimo jiné se jedná o zajímavou geologickou lokalitu. Hora je tvořena vyvřelými horninami pocházejícími z žulovského plutonu, které zde prorazily devonskými vápenci. Jde o zajímavé naleziště srostlic minerálů, například hessonitu.  

                                                                                              Něco málo k historii kostela

Boží hora se stala vyhledávaným poutním místem kvůli uctívanému obrazu Panny Marie Bolestné, který měl být podle pověsti na Boží hoře pověšený na stromě již ve 12. století. Poutníkům zde sloužila malá kaplička. Na náklady vratislavského biskupa Heinricha Förstera proběhla v letech 1878-1880 výstavba nového kostela zasvěceného Panně Marii Bolestné. Autorství návrhu je připisováno Friedrichu von Schmidt, profesoru na Akademii výtvarných umění ve Vídni. Ke stavbě nového kostela v novogotickém stylu byla použita zlomová žula. Stavbu umocňují opěrné pilíře. V roce 1880 dne 30. května byl kostel vysvěcen. Dvakrát ročně se zde konají poutě. V době hlavních prázdnin je kostel přístupný veřejnosti každou neděli. Na konci 19. století byla ke kostelíku vybudována křížová cesta. Pár metrů pod vrcholem se ve skalním výklenku nachází kopie sošky Panny Marie Lurdské. Od kostela zasvěceného Panně Marii Bolestné na Boží hoře je překrásný výhled do Slezské nížiny ohraničené pohořím Rychleb s vesnicemi rozsetými po kraji.